Metabolik Kemik Hastalıkları

metabolik kemik hastaliklari

Metabolik kemik hastalıkları, çeşitli kemik anormalliklerine veya deformitelerine neden olan çeşitli hastalıklardır. Buna örnek olarak osteoporoz, raşitizm, osteomalazi, osteogenez imperfekta, mermer kemik (osteopetroz), Paget kemik ve fibröz displazi verilebilir. Klinik olarak bunlar ilgili bölgelerde ağrıya ve boy kaybına (omurların sıkışması nedeniyle) neden olabilir ve hastaları kırıklara yatkın hale getirir.

İskelet, vücudun diğer birçok dokusu gibi, sürekli bir bozulma ve yenilenme sürecinden geçer. Devam eden bu kemik rezorpsiyonu ve oluşumu süreci, iskeletin maksimum mukavemetini korumak için sağlıklı işleyiş ve ince yeniden modelleme için gerekli değişikliklere ve kırıkların iyileşmesi için gerekli değişikliklere uyum sağlamasına izin verir. Normal kemik sert destek sağlar ve kırılgan değildir. İki ana bileşenden oluşur: Osteoid adı verilen bir protein matrisi ve mineral kompleksleri. Osteoid çoğunlukla kollajen adı verilen lifli bir proteinden oluşur, mineral kompleksler ise hidroksiapatit olarak bilinen ve osteoid içine gömülmüş olan kalsiyum ve fosfat kristallerinden oluşur. Ayrıca osteositler denilen besleyici hücreler içerir. Bununla birlikte başlıca metabolik aktivite, protein matrisini üreten osteoblastlar ve kemik bileşenlerini sindiren ve çözen büyük çok çekirdekli hücreler olan osteoklastlar tarafından gerçekleştirilir.

Metabolik Kemik Hastalıklarının Tedavisi

Tedavi yukarıda bahsi geçen hastalıklara göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak erken evrede tanı konulması halinde çeşitli ağrı kesiciler, romatizmal ilaçlar, enjeksiyon uygulamaları ve fizik tedavi gibi yöntemlerle ilerleme önlenebilir. Ancak özellikle ilerleyen vakalarda cerrahi tedavi yöntemleri kaçınılmaz olmaktadır.

Comments are closed