Hakkında

Doç. Dr. Emrah Kovalak, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2000-2004 yılları arasında, SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde ihtisasını tamamlayarak 2004 yılında ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmuştur. 2005-2011 yılları arasında Adıyaman Devlet Hastanesi ve takiben İstanbul İli’nde özel hastanede uzman doktor olarak çalışmıştır. 2011-2016 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak çalışan Dr. Emrah Kovalak 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD’ na yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2018 yılında doçent unvanını alan Doç. Dr. Emrah Kovalak, 2019 yılında Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev almıştır.

Hakkında

Doç. Dr. Emrah Kovalak, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2000-2004 yılları arasında, SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde ihtisasını tamamlayarak 2004 yılında ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmuştur. 2005-2011 yılları arasında Adıyaman Devlet Hastanesi ve takiben İstanbul İli’nde özel hastanede uzman doktor olarak çalışmıştır. 2011-2016 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak çalışan Dr. Emrah Kovalak 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD’ na yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2018 yılında doçent unvanını alan Doç. Dr. Emrah Kovalak, 2019 yılı itibari ile Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.

Yayınlar ve Makaleler

1.1. Gönen E, Şahin I, Özbek M, Kovalak E, Yoloğlu S, Ateş Y. Effects of pregnancy and lactation on bone mineral density, and their relation to the serum calcium, phosphorus, calcitonin and parathyroid hormone levels in rats. Journal of Endocrinological Investigation. April 2005; 28:322-326

1.2.Seyfettinoğlu F, Duygun F, Kovalak E, Ersan O, Ateş B, Ateş Y. Büyük çocuklarda ön kol çift kemik kırıklarının konservatif ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009 Jul;15(4):371-6. Turkish.

1.3.Seyfettinoğlu F, Ersan O, Kovalak E, Duygun F, Ozsar B, Ateş Y. Fixation of femoral neck fractures with three screws: results and complications. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011;45(1):6-13.

1.4Kovalak E, Doğan AT, Üzümcügil O, Obut A, Yıldız AS, Kanay E, Tüzüner T,  Özyuvacı E. Comparison of continuous femoral nerve block with periarticular local infiltration ​​analgesia in management of early period pain developing after total knee arthroplasty. Acta Orthop Traumatol Turc 2015; 49(3):260-266. DOI: 10.3944 /AOTT.2015.14.0263

1.5Kovalak E, Can A, Stegemann N, Erdoğan AÖ, Erdoğan F. Total knee arthroplasty after osseous ankylosis. Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(5):503-507. DOI: 10.3944 /AOTT.2015.14.0304

1.6. Aytekin E., Kovalak E. Tekrarlayan spontan distal tibia yetmezlik fraktürü: Nadir bir olgu  sunumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2015:61 DOİ: 10.5152/tftrd.2015.88555

1.7. Kovalak E, Özdemir H, Ermutlu C, Obut A. Assesstment of hip abductors by MRI after total knee arthroplasty and effect of fatty atrophy on functional outcome in conjuction with contralateral hip. Acta Orthop Traumatol Turc. Doi:10.1016/j.aott.2017.10.005.

1.8. Kovalak E, Atay T, Çetin C, Atay IM, SerbesT MO. Is ACL reconstruction prerequisite for the patients having recreational sporting activities? Acta Orthop Traumatol Turc Doi:10.1016/j.aott.2017.11.010.

1.9. Solmaz AF, Kovalak E. Comparison of tramadol/acetaminophen fixed-dose combination, tramadol, and acetaminophen in patients undergoing ambulatory arthroscopic meniscectomy. Acta Orthop Traumatol Turc Doi:10.1016/j.aott.2018.02.011

1.10. Ermutlu C, Aksakal M, Gümüştaş A, Özkaya G, Kovalak E, Özkan Y. Thickness of plantar fascia is not predictive of functional outcome in plantar fasciitis treatment. Acta Orthop Traumatol Turc Doi:10.1016/j.aott.2018.01.002

1.11. Mert M, Ermutlu C, Kovalak E, Ünkar E, Okur SC. Long term survival analysis of cementless Spotorno femoral stem in young patients. Acta Orthop Traumatol Turc 2019;53:19-23

2.1Kovalak E, Barış A, Kanay E, Obut A, Tüzüner T. Total Knee Arthroplasty in a Patient with Neglected Congenital Patellar Dislocation. Case Report. Journal of Clinical and Analytical Medicine. DOI: 10.4328/JCAM.2426

2.2Kovalak E, Atay T, Baykal YB, Başal Ö. Surgical Management of 3 and 4-Part Proximal Humerus Fractures with Locking Plates in Elderly. J Clin Anal Med 2017;8(3): 243-7.

2.3Kovalak E, Ermutlu C, Atay T, Başal Ö. Management of unstable pertrochanteric fractures with proximal femoral locking compression plates and effect of neck-shaft angle on functional outcomes. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcot.2017.07.006

2.4. Barış AC, Kovalak E, Beytemur O, Barbaros G, Obut A, Unkar AE. Erişkin klavikula cisim kırıklarının konservatif tedavisi ve fonksiyonel sonuçlar. İstanbul Med J 2013; 14:40-43

2.5Kovalak E, Özyalvaç ON, Kanay E, Behzatoğlu K, Tüzüner T. Dizde nadir bir kronik nedeni lipoma arboresans: Olgu sunumu. İstanbul Med J 2013;14:201-214

2.6Kovalak E, Ünal AM, Ercan S. Does unicondylar knee arthroplasty combined with anterior cruciate ligament reconstruction increase post-operative bleeding? SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Doi:10.17343/sdutfd.297732

2.7Kovalak E, Yildiz I,Atay T, Korkmaz S, Yorgancigil H,Pınar HB. İzole medial subtalar çıkık: Olgu sunumu ve güncel literatürün gözden geçirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Doi: 10.17343/sdutfd.317127

2.8.Kovalak E, Aydoğan Ç. Notalgia paresthetica:A rare cause of neuropathic pain. İstanbul Med J 2018;19:187-190.

2.9.Kovalak E. İntertrokanterik femur kırıklarında ekstramedüller tespit, fonksiyonel sonuçlar ve güncel liteartür. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Basım aşamasındadır)

2.10 İpek D, Pestilci Fİ, Ateş Y, Kovalak E. Çimentosuz total kalça artroplastisi:Kısa ve orta dönem sonuçlar. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Basım aşamasındadır)

3.1. Çelik B, Tüzüner M, Ersan Ö, Kovalak E, Duygun F. Comparision of pedicular screws with hook only posterior instrumentation in the treatment of scheurmann kyphosis. 7th International Congress On Spine, Antalya, 14- 17 Nisan 2005. 

3.2. Çelik B, Ersan Ö, Kovalak E, Seyfettinoğlu F, Sarışık T, İlhan RD. The complications of minimal invasive percutaneous treatment (balloon kyphoplasty) of osteoporotic vertebra fractures. 7th International Congress on Spine, Antalya, 14- 17 Nisan 2005.

3.3. Kovalak E, Seyfettinoğlu F, Ersan Ö, Gönen E, Ateş Y. The functional outcomes of open reduction and internal fixation of the intertrochanteric femur fractures. 7th Domestic Meeting Of The European Hip Society, Antalya, 21- 24 Haziran 2006

 3.4. Seyfettinoğlu F, Kovalak E, Ersan Ö, Duygun F, İlhan R,Ünlü S, Ateş Y. The functional results of the patients who had displaced femoral neck fractures and treated with internal fixation methods in the first 24 hour. 7th Domestic Meeting Of The European Hip Society, Antalya, 21- 24 Haziran 2006

 3.5. Seyfettinoğlu F, İpek D, Duygun F, Kovalak E, Ersan Ö, Ateş Y. The midterm functional results and complications of the patients with primary coxarthrosis, applied cementless total hip arthroplasty. 7th Domestic Meeting Of The European Hip Society, Antalya, 21- 24 Haziran 2006

3.6. Kovalak E, Pinar HB, Akman YE, Kara N,Toprak U. Sakrum ve koksiks morfolojik özellikleri ve morfometrik parametrelerinin asemtomatik bireylerde yas ve cinsiyete göre degisimi. 12. Uluslararasi Türk Omurga Kongresi, Antalya/ 2017

3.7. Solmaz FA, Kovalak E. Comparison of tramadol/acetaminophen fixed-dose combination, tramadol, and acetaminophen in patients undergoing ambulatory arthroscopic meniscectomy. 20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress. April 10-14, 2018 Antalya

4.1. Kovalak E, Seyfettinoğlu F, Tüzüner M, Ateş Y. Malleol kırıklarında transfiksasyon vidasının çıkarılmasının veya bırakılmasının fonksiyonel sonuçlara etkisi. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi 2006;17(13):137- 143

4.2. Kovalak E, Üzümcügil O, Barbaros G, Çarkçı E, Öztürkmen Y, Barış A, Tüzüner T. Çocukluk çağı radius boyun kırıklarının cerrahi tedavisinde uyguladığımız açık yerleştirme ve k-teli ile tespitin fonksiyonel sonuçları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2012; 46 (3):120-124

 4.3. Kovalak E, Üzümcügil O, Öztürkmen Y, Behzatoğlu K, Tüzüner T. Kalça ağrısının nadir bir sebebi: Pelvik Kosta (olgu sunumu). Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Dergisi. 2012;11(3):261-263

5.1. Kovalak E, Gönen E, Seyfettinoğlu F, Ersan Ö, Ateş Y, İpek D. İntertrokanterik femur kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon. XIX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 14–19 Mayıs 2005, Antalya

5.2. Seyfettinoğlu F, Ersan Ö, Kovalak E, İlhan RD,  Ünlü S, Ateş Y. İlk 24 saatte internal fiksasyon metodları ile tedavi edilen deplase femur boyun kırıklı hastaların fonksiyonel sonuçları.  XIX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 14–19 Mayıs 2005, Antalya

5.3. Kovalak E, Seyfettinoğlu F, Gönen E, İpek D, Ersan Ö, Gönç U. Tibia kırıklarında oymalı ve oymasız intramedüller çivi uygulamaları ve sonuçlar arasındaki farklılıklar. XIX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 14–19 Mayıs 2005, Antalya

5.4. Çelik B, Tüzüner M, Kovalak E, Seyfettinoğlu F, Ünlü S, Alkan B. Anterior vertebralarda korpektomi sonrası distrakte edilebilen cage uygulamalarımızla, iliak krest, fibula, kosta, carbon cage uygulamalarımızın karşılaştırılması. XIX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 14–19 Mayıs 2005, Antalya

5.5. Ersan Ö, Pestilci P, Kovalak E, Daşar U,  Gönen E, Ateş Y. Unikondiler diz artroplastisi ile total diz artroplastisinin erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması. XIX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 14–19 Mayıs 2005, Antalya

 5.6Kovalak E, Üzümcügil O, Barbaros G, Çarkçı E, Öztürkmen Y, Barış A, Tüzüner T. Çocukluk çağı radius boyun kırıklarının cerrahi tedavisinde uyguladığımız açık yerleştirme ve k-teli ile tespitin fonksiyonel sonuçları.(Sözlü bildiri) 7. Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 22-24 Mart 2012, İstanbul

 5.7 Öztürkmen Y, Çarkçı E, Barbaros G, Unkar EA, Topalhafızoğlu S, Kovalak E. Skafoid psödoartrozlarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon ile birlikte lokal distal radius serbest grefti kullanımının sonuçları. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 29 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya

5.8. Barış AC, Kovalak E, Çirci E, Beytemur O, Obut A, Tüzüner T. Av tüfeğiyle yaralanma sonrası barut tapasına bağlı kronik enfeksiyon: Olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 29 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya

5.9. Kovalak E, Çirci E, Obut A, Özyalvaç ON, Öztürkmen Y. Stabil olmayan intertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde proksimal femoral çivileme ve proksimal anatomik femur plağı. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 29 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya

5.10. Barış AC, Barış A, Beytemur O, Kovalak E, Barbaros G, Tüzüner T. Ayak tarsal kemiklerde çoklu ilaca dirençli tüberküloz (MDR-TB) olgusu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014. 17-20 Nisan 2014, İstanbul.

5.11Kovalak E, Barış AC, Kanay E, Obut A, Tüzüner T. İhmal edilmiş konjenital diz çıkığında total diz artroplastisi: Olgu sunumu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014. 17-20 Nisan 2014, İstanbul.

5.12. Barış AC, Tüzüner T, Kovalak E, Beytemur O, Demirci Z.  Eklem içi kalkaneus kırıklarının kilitli kalkaneus plağı ile tespiti ve klinik sonuçları (Sözlü Bildiri). 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc 2014;(48) Supp 1:56-57

5.13. Barış AC, Tüzüner T, Kovalak E, Ermutlu C, Obut A. Tibia distal kırıklarının tedavisinde az hasarlı perkütan plak ile osteosentez yöntemi ve sonuçları (Sözlü Bildiri). 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc 2014;(48) Supp 1: 94-95

5.14. Barış AC, Tüzüner T, Kovalak E, Ermutlu C, Demirci Z. Tibia distali açık kırıklarının tedavisinde en az invasiv perkütan plak ile osteosentez yöntemi enfeksiyon için bir risk midir? (Poster Bildiri)24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc 2014;(48) Supp 1: 258

5.15.  Telatar A, Ermutlu C, Tüzüner T, Çirci E, Barış A, Kovalak E. “Terrible triad” ile karıştırılan O’Driscoll tip 2 alt tip 3 koronoid kırığı ya da yüzen medial kollateral ligament. (Poster Bildiri, referans no:5378) 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya

5.16. İnan Ö, Aytekin E, Kovalak E, Sayıner ÇN. A rare cause of chronıc persıstent ankle paın:osteopoıkılosıs. (Poster bildiri, referans no:5732) 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya

5.17. Aytekin E, Kovalak E. Spontan distal tibial stres kırığı: OLGU SUNUMU (Poster bildiri, referans no:4699) 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya

5.18. Kovalak E, Özdemir H, Obut A, Ermutlu C. Posterolateral girişimle yapılan total kalça artroplastisi sonrası gluteal kaslarda gelişen atrofi ve yağlı dejenerasyon ile bu dejenerasyonun fonksiyonel sonuçlara olan etkisi. (Sözlü Bildiri, referans no:5741) 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya

5.19. Kovalak E, Başal Ö, Baykal YB, Yıldız İ, Atay T. Grand mal nöbet sonrası atlanmış bilateral posterior omuz kırıklı çıkığı: Olgu sunumu. (Poster bildiri referans no:274) 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc 2016; (50) Suppl. 1.

 5.20. Atay T, Başal Ö, Kovalak E, Turgay O, Kırdemir V. İhmal edilmiş redükte edilemeyen anterior omuz çıkığı olgusu: Subskapularis tendon interpozisyonu ve biseps tendon uzun başının posterior dislokasyonu. (Poster bildiri referans no:234) 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc 2016; (50) Suppl. 1.

5.21. Atay T, Kovalak E, Kaya İ, Kırdemir V. Yanık sonrası gelişen bilateral diz fleksiyon kontraktürünün İlizarov tipi sirküler eksternal fiksatör ile tedavisi: Olgu sunumu. (Poster bildiri referans no:110) 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc 2016; (50) Suppl. 1.

 5.22. Atay T, Kovalak E, Türk B, Pınar HB, Baykal YB. İhmal edilmiş bilateral posterior kalça çıkığı: Olgu sunumu. (Poster bildiri referans no:106) 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc 2016; (50) Suppl. 1.

 5.23. Kovalak E, Yıldız İ, Atay T, Korkmaz S, Yorgancıgil H. İzole medial subtalar eklem çıkığı: Olgu sunumu. (Poster bildiri referans no:88) 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc 2016; (50) Suppl. 1.

 5.24. Kovalak E, Ünal AM. Unikondiler diz artroplastisine kombine ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu post operatif kanamayi arttirir mı? 4.Fiziksel Tıp ve Reahabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İzmir /2016 (Sözlü bildiri)

5.25. Atay T, Kovalak E, Baykal YB,Kirdemir V. Total kalça artroplastisi: Neden revizyon yapiyoruz?. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc 2017; 51 Suppl.1 (Sözlü bildiri)

5.26. Toprak U, Türkoglu S, Aydogan Ç, Kovalak E, Saylisoy S. İhmal edilen rotator kilif tendonu: Subskapularis tendon patolojilerinde ultrasonun tani basarisi. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya / 2017 (Sözlü Bildiri)

5.27. Kovalak E, Aydogan Ç. Notalgia parestetika: Nöropatik ağrının nadir bir nedeni. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc 2017; 51 Suppl.1

5.28. Kovalak E, Atay T, Baykal YB, Kirdemir V, Bayındır A. Candida albicans: Periprostetik eklem enfeksiyonu etkeni. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc 2017; 51 Suppl.1

5.29. Toprak U, Kovalak E. Omuz MRG ’de korakoakromiyal ligament değerlendirilmeli mi? 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc 2017; 51 Suppl.1 (Sözlü bildiri)

5.30. Kovalak E, Atay T, Seyfettinoğlu F. Çapraz pin açısının çocukluk çağı tip 3 suprakondiler humerus kırıklarında stabiliteye etkisi var mı? 2. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi. 16-18 Mart 2018/ İzmir (Sözlü bildiri)

5.31. Kovalak E, Kaya İ, Pınar HB, Duran KÇ, Atay T, Kırdemir V. Açık posterior dirsek çıkığı ile beraber brakiyal arter komplet rüptürü:Olgu sunumu. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc 2018;52 Suppl.1

5.32. Aydoğan Ç, Kovalak E. Pregabalinin beklenmeyen bir yan etkisi: Hipomani. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc 2018;52 Suppl.1

6.1. Ersan Ö, Çelik B, Kovalak E, Ateş Y. Tibia pilon kırıkları. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Dergisi. 2005;4: 127- 137 (Derleme)

6.2. Üzümcügil O, Ünkar EA, Atıcı Y, Özlük AV, Mert M, Kovalak E, Öztürkmen Y, Caniklioğlu M. Scheuermann Kyphosis (Review Article). The Journal of Turkish Spinal Surgery. 2012;23(3):241-252

7.1 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

7.2 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)

7.3 ERAS  Türkiye Derneği

8.1. Kovalak E. Humerus suprakondiler kırık tedavisinin püf noktaları. 25-30 Ekim 2016 / Antalya

8.2. Kovalak E. ÖÇB rekonstrüksiyonunda yeni ne var? 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.24-29 Ekim 2017/ Antalya

8.3. Kovalak E. Stem Cell Terminology. 20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress. 10-14 April 2018 / Antalya

9.1. Deney hayvanları kullanım sertifikası, deney hayvanları ile çalısma yapabilmek için gerekli eğitim becerilerin kazanılması, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesı, Sertifika, 03.04.2017-14.04.2017 (Ulusal)

9.2. Kalça artroplastısınde dırekt anterıor yaklasım kursu, kalça artroplastınde dırekt anterıor yaklasım ıle ılgılı teorık bılgı ve kadavra uygulaması, Acıbadem Üniversitesi, Sertifika, 15.01.2016-16.01.2016 (Ulusal)

9.3.  EFORT Expert Meet Expert Forum: Updates and problems, interaktif vaka tartışma ve kısa teorik bilgiler, Ljubljana Unıversıty, Sertifika, 23.04.2015-24.04.2015 (Uluslararası)

9.4. Minimal invaziv plak- vida osteosentezıi, minimal invaziv plak- vida osteosentezinin temel prensiplerı, Acıbadem Üniversitesi, Sertifika, 19.05.2012-19.05.2012 (Ulusal)

9.5. Instructional course in primary total knee arthroplasty, diz artroplastisi uygulamasının temel hususları, Swiss Otel, Sertifika, 25.06.2005-26.06.2005 (Ulusal)

10.1. Egıtım becerılerı kursu, egıtım teknıklerı, ders anlatımı ögrencıler ıle ıletısım kurma becerılerı etkılı slayt hazırlama ve anlatma becerılerı kazanımı, Süleyman Demırel Ünıversıtesı Tıp Fakültesı, kurs, 09.05.2017-12.05.2017 (ulusal)

10.2. Tibia kırıklarının yönetimi, tibia kırıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili temel ve ileri bilgi ve becereilerin kazanılması, Acıbadem Ünıversitesı, kurs, 25.11.2016-26.11.2016 (ulusal)

10.3. Pelvis- asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi uygulamalı eğitim toplantısı, kadavra diseksiyon ve kırık kemik modelleri ile pratik uygulama ve teorik ders, Ramada Plaza, kurs, 26.02.2015-28.02.2015 (ulusal)

10.4. AO TRAUMA- Advanced principles of fracture management, pratik uygulamada masa görevlısı (table instructor- görevli), Bılkent otel, kurs, 17.01.2015-20.01.2015 (uluslararası)

10.5. AO TRAUMA COURSE- Advanced prıncıples of fracture management, komplıke ve eklem ıçı kırıklarının AO prensipleri ile tedavisinin yönetimi teorik ve pratik eğitimi, Bilkent otel, Kurs, 18.01.2014-21.01.2014 (Uluslararası)

10.6. Kemik ve yumusak doku tümörlerı temel kursu, tümörlerin temel tanı ve tedavi yöntemlerı bıyopsı teknıklerı, Crowne Plaza otel, kurs, 08.03.2013-09.03.2013 (ulusal)

10.7. AO TRAUMA COURSE- Principles in operative fracture management, kırıkların yönetiminde temel AO prensiplerinin öğrenilmesi ve pratik uygulama, Ankara Bılkent Otel, Kurs,21.01.2012-24.01.2012 (Uluslararası)

10.8. Artroplastıde amelıyat öncesı planlama, artroplastı de planlama teknıklerı önemı ve uygulama teorık bılgıler, Otantık Gemı Otel Mudanya, Kurs, 13.11.2009-14.11.2009 (Ulusal)

10.9. İleri intramedüller çivileme ve deformite düzeltilmesı sempozyumu, “I. Ileri intramedüller Çivileme ve Deformite Düzeltilmesi Sempozyumu”31 Ekim, 2009

10.10. 3. Ayak ve ayak bileği cerrahisi kursu, ayak ve ayakbileği hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgili yaklasımlar, Istanbul. Kurs, 05.09.2008-06.09.2008 (Ulusal)

10.11. AO PEDIATRIC TRAUMA COURSE, pediatrik yaş grubu travmalarının tanı tedavi ve takibinin yönetimi, Balçova, Kurs, 18.01.2008-19.01.2008 (Uluslararası)

10.12. TOTEK- Çukurova 2. Ortopedı ve Travmatolojı Bılgı yenıleme kursu, temel bılgılerın tekrarı, Çukurova Üniversitesı Tıp Fakültesı, Kurs, 30.09.2004-02.10.2004 (Ulusal)

10.13. Temel ortopedik travma kursu, travmanın yönetiminin temel ilkelerı, Ankara, Kurs, 24.09.2004-25.09.2004 (Ulusal)

10.14. YAZ OKULU 2004, Güncel bilgilerin ısığında ortopedi ve travmatolojıdeki gelişmeler, Antalya, Kurs, 19.04.2004-21.04.2004 (Ulusal)

10.15. Konjenital skolyoz, skolyozun tanı tedavi ve takibi ile ilgili temel bilgiler, Hacettepe Ünıversitesi Tıp Fakültesı, Kurs, 17.04.2004-17.04.2004 (Ulusal)

10.16. 8. ILERI ILIZAROV KURSU, İlızarov tekniklerinin komplike vakalarda uygulamasının teorik ve pratik eğitimi, Köycegız, Kurs, 25.04.2003-27.04.2003 (Ulusal)

10.17. 8. TEMEL ILIZAROV KURSU, İlizarov tıpı eksternal fiksatör uygulamaları ıle ılgılı temel bılgılerın teorık ve pratık uygulamaları, Seyhan Otel, Kurs, 11.04.2002-12.04.2002